Příjmáme nové klienty

Domov pro seniory STERN – hlavní činností spolku je usilovat o zajištění spokojeného, kvalitního a důstojného života seniorů, ochranu jejich práv a uspokojovaní jejich potřeb a podílet se na zlepšování sociálního postavení seniorů, a to prostřednictvím poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Co domov pro seniory nabízí:

  • pracovníky přímé péče 
  • dohled 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
  • pomoc se zajištěním zdravotní péče (zdravotní sestra,lékař)
  • pomoc se všemi potřebami v běžném životě
  • monitoring, kterým člen přivolá pomoc v případě nouze
  • zajištění celodenní stravy
  • zajištění kulturních a společenských akcí

Město Moravské Budějovice je vybaveno veškerou občanskou vybaveností. Domov pro seniory se nachází v uzavřeném komplexu s možností parkování, blízko centra v klidné zóně. Nedaleko měst Znojma a Třebíče. V blízkém okolí je Vranovská přehrada, příroda, lesy a místa pro pořádání výletů.

Naše
členy léčíme pomocí dynamicko-směrových podložek Dvectis